Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

Vanaf 2025 zijn ook middelgrote ondernemingen verplicht om te rapporteren over hun duurzaamheidsimpact

Op 10 november jl. is de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) aangenomen door het Europees Parlement, die naar schatting op ± 50.000 Europese bedrijven, waarvan bijna 7000 in Nederland, effect zal hebben. Deze richtlijn zorgt ervoor dat ondernemingen vanaf 250 medewerkers, € 40 miljoen omzet en € 20 miljoen balans totaal, transparantie zullen moeten geven door middel van ca. 80 KPI’s. Zowel over het effect van hun activiteiten op mens, markt en milieu als over de (financiële) duurzaamheidsrisico’s op hun businessmodel nu en/of in de nabije toekomst.

DE CSRD komt voort uit de ambitie van de EU om het eerste klimaatneutrale continent te worden. En de EU ambities op andere noodzakelijke duurzaamheidstransities zoals bijvoorbeeld biodiversiteit, circulaire economie, gelijke kansen en beloning voor alle werkers in ketens die vallen onder de Green Deal. Bedrijven spelen een belangrijke rol in deze transities en daarom helpt de CSRD bedrijven om hun impact concreet, meetbaar, en bestuurbaar te maken. En maakt bedrijven verantwoordelijk voor hun impact op mensen en milieu. Ook helpt de CSRD met de transitie naar een duurzaam businessmodel, om nieuwe duurzame marktkansen te ontdekken, en duurzame innovatie aan te jagen. Ook maakt de CSRD het makkelijker om ESG investeerders aan te trekken en duurzaamheidsimpact concreet te maken voor medewerkers en klanten.

Wat betekent de CSRD voor bedrijven?
In essentie komt het erop neer dat bedrijven gevraagd wordt te rapporten op de duurzaamheidsonderwerpen waarop zij impact hebben en vice versa. Denk hierbij aan klimaatverandering, vervuiling, materiaalgebruik, impact op gezondheid en veiligheid van alle mensen in de waardeketen, ethisch verantwoord zakendoen en aan het duurzame gedrag van hun eindklanten. In totaal gaat het om twaalf onderwerpen, ingedeeld in drie categorieën; Environment, Social en Governance (ESG).  Ook worden alle bedrijven verplicht om een CO2 (GHG) footprint voor scope 1,2, én 3 te maken en in 2030 hun CO2 eq. uitstoot met 57% verminderd te hebben. En moet je als onderneming meetbare doelen en KPI’s opstellen en transitieplannen maken over hoe je de doelen denkt te bereiken. Om de betrouwbaarheid van de informatie te waarborgen zal de rapportage gecontroleerd worden door een externe accountant. Zo komen financiële- en duurzaamheids-rapportages op gelijke voet te staan en kunnen alle belanghebbende over vergelijkbare en betrouwbare gegevens beschikken.

Wanneer starten en rapporteren?
Dat hangt af in welke categorie je bedrijf valt:

  • Boekjaar 2024: ondernemingen van openbaar belang (met meer dan 500 werknemers) die al onder de richtlijn niet-financiële verslaglegging (NFRD) vallen. Eerste rapportage in 2025.
  • Boekjaar 2025: middelgrote ondernemingen met meer dan 250 werknemers en/of 40 miljoen euro omzet en/of 20 miljoen euro aan balans totaal. Eerste rapportage in 2026.
  • Boekjaar 2026: beursgenoteerde mkb-bedrijven en andere ondernemingen. Eerste rapportage in 2027.

Stappen om er te komen
Al met al een behoorlijke veranderopgave voor een bedrijf. En ook een kans omdat dit helderheid gaat hoe duurzaamheid in het hart van de ondernemingsstrategie en -activiteiten te krijgen. En zowel de negatieve als positieve impact duidelijk maakt. Veel werk maar ook een grote kans op positieve impact, duurzame ‘license to operate’ en nieuwe marktkansen. Volgens onze methode vraagt de CSRD zes stappen van een bedrijf:

  1. Maak een dubbele materialiteit matrix
  2. Meet je Green House Gas (GHG) -CO2 eq.- uitstoot
  3. Maak een duurzaamheidsstrategie, inclusief transitieplannen
  4. Formuleer kwantitatieve en kwalitatieve doelen
  5. Stel CRSD-rapportage op
  6. Maak een intern en extern communicatieplan

Onze ervaring leert dat dit van start tot finish ongeveer 24 maanden vraagt, afhankelijk wat er al is en de beschikbare capaciteit en kennis. Dus als je over 2025 moet gaan rapporteren, en dat geldt voor de meeste bedrijven, zul je in januari 2023 moeten starten. Geen tijd te verliezen dus, begin nu!